+359 52 601 220 +40-21-316.36.16-03

Мисия, визия, ценностти


Нашата бизнес идея

ОРГАНИЗАЦИЯ, ОРИЕНТИРАНА КЪМ КЛИЕНТИТЕ

Да предложим на нашите клиенти транспортни услуги, които да оптимизират техния бизнес и да го направят по-ефективен.

 
Мисия

Да осигурим дългосрочни транспортни и логистични решения, предлагайки висококачествени услуги и възможности за развитие на бизнеса на нашите клиенти и партньори.

Вдъхновени сме от идеята да бъдем носители на иноваторския дух в България и да показваме достойното лице на страната ни пред Света.
 

Визия

Да се превърнем в значима Световна компания, в сферата на спедиторските решения.

Ние вярваме, че изграждането на такава визия е постижима само тогава, когато стоим близо до нашите клиенти, превръщайки се на ключово звено при решаването на техните проблеми, за да търсим алтернативи и да се развиваме заедно с тях.
 

Ценности

Ценим доверието, лоялността и уважението между нас и към нашите партньори.
Ценим честната, открита и директна комуникация.
Харесваме, това което работим.
Насърчаваме нашите служители да бъдат инициативни и всеотдайни.
Грижим се за професионалното развитие и израстване на нашите служители.